வியாழன், பிப்ரவரி 03, 2005

கொழுப்பாச்சி

வாரே வாரே
வாராரே
அட தள்ளு

வாரே வாரே
வாராரே
ஒத்துடா

வாரே வாரே
வாராரே
அடங்குடா

நீ எந்த ஊரு
நான் எந்த ஊரு
முகவரி தேவையில்ல
இல்ல இல்ல

நீ எந்த உறவு
நான் என்ன உறவு
சொந்தத்தில் அர்த்தம் இல்ல
இல்ல இல்ல

தொப்புள் கொடி உறவா
இல்ல இல்ல

அல்ல
கட்சிக்கொடி உறவா
இல்ல இல்ல

ஹே
மேட்டுக்குடி உறவா
இல்ல இல்ல

அட
கள்ளு கட உறவா
இல்லவே இல்ல

உன்ன யாரோ பெத்திருக்க
என்னை யாரோ பெத்திருக்க
ஆனாலும்
நீயும் நானும்
அண்ணன் தம்பிடா
---------------

சாமி வரம் தந்திட்டா
கொட்டும் மழை கொட்டும்டா
ஏழை மனம் பொங்கும்டா
நான் அய்யனாரு பக்தண்டா

மண்ண நம்பி வேரு
விண்ண நம்பி ஆறு
என்ன நம்பி யாரும்
கெட்டதில்ல பாரு

உனக்கொரு பேரு
எனக்கொரு பேரு
ஒண்ணு சேர்த்து பாரு
இந்தியன்னு பேரு

பொறப்பும் இறப்பும் அவன் கையிலே
நாம வாழும் வாழ்க்கை நம்ம கையிலே
---------------

அம்மை அப்பன் தானடா
ஓ...
நம்மையாளும் சாமிடா

கருவற தோழிடா
ஓ...
நம்ம உயிர் நாடிடா

கண்ணப் பொத்தி வாழு
காதப் பொத்தி வாழு
வாயப் பொத்தி வாழு
நம்ம காந்தி மொழி கேளு
ஓ...

ஆத்திகம்தான் மூச்சு
சத்தியம்தான் பேச்சு
ஆசை எல்லாம் போச்சு
நம்ம புத்த கொடி ஏத்து
ஓ...

அட பொறப்பும் இறப்பும் அவன் கையிலே
நாம வாழும் வாழ்க்கை நம்ம கையிலே

Music India OnLine - Thirupachi

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு