திங்கள், டிசம்பர் 15, 2003

BBC NEWS | South Asia | Security stepped up for Musharraf: "முஷாரஃப் உயிருக்கு இரண்டாவது குறி. அரை நிமிடம் தாமதத்திருந்தால், இன்னுமொரு புதிய தலைவருடன், 'அடியைப் பிடிடா...பாரத பட்டா' என்று பேச்சுவார்த்தை கால்ககோள் ஆரம்பித்திருக்க வேண்டும்."

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு