சனி, டிசம்பர் 27, 2003

இந்தியாவின் வால் பையன்கள்

குறைந்த பந்துகளில் நிறைய ஓட்டங்கள் எடுப்பதில் வல்லவர்
என்றார்கள்; ஆமாம்... ஒரு பந்திலேயே வீழ்ந்து விட்டால்,
கணக்கெடுப்பின் போது சௌகரியமாகத்தான் இருக்கும்.
மீண்டும் ஒரு முதல்பந்து முட்டை.

இன்னொரு முட்டை... சாரி, மட்டை வீரர் படேல் வகுத்த
வழியை பின்பற்றியுள்ளார். பார்த்திவ் குறித்து கூட யாரோ
அடுத்த வால் (சுவர்), வளரும் ட்ராவிட் என அடைமொழிகள்
கொடுத்து அறிமுகபடுத்தினார்கள்.

தான் ஒரு சிறந்த ஓட்டக்காரர் என்று பெயரெடுக்க அகர்கர்
விரும்புகிறார். ஓட்டம் எடுக்கும் வீரர் என்னும் பெயர்
நிலைபெறாமலிருக்க, நாளை ஆடும் அடுத்த இன்னிங்சில்
பிராயசித்தம் செய்ய வேண்டும்.

(ரீடி·பின் படி படேல் ஒரு நல்ல பந்துக்கும்; பிபி-பாலாஜியின் படி, தடவி மட்டுமே தாக்குப் பிடிக்கலாமா என்று எண்ணுவதற்குள்
வீழ்ந்து விட்டதாகவும் சொல்கிறார்கள்).

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு