வெள்ளி, டிசம்பர் 19, 2003

லோக்வானி - என்.ஆர்.ஐ புத்தகங்கள் புக்கர் பரிசை கடைசி ரவுண்டில் தவறவிட்ட மோனிகா அலி, தென்னிந்திய கிறித்துவர்களைப் பேசும் டேவிடின் முப்பதிவுகள், வீட்டில் பார்த்து நிச்சயிக்கப்படும் திருமணங்கள், அமெரிக்காவின் சீனா, லத்தீன வந்தேறிகளுடன் இந்தியர்களை ஒப்புமை படுத்தும் படைப்புகள் என அமெரிக்க இந்தியர்களுக்கு(ம்) சுவாரசியாமான புத்தக பட்டியல்.

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு