புதன், டிசம்பர் 17, 2003

siliconindia: அதிக விலை கொடுத்து வசந்த மாளிகைகளை வாங்குவதில் இந்தியர்களை அடிச்சுக்க முடியாது. 2000 ஆண்டின் அமெரிக்காவின் மக்கள் தொகைக்கணக்கின் படி, இந்தியர்களே யானை விலை கொடுத்து, சொந்த வீடு கனவை நனவாக்கி கொள்கிறார்கள்.

ஆப்பிரிக்க அமெரிக்கர்கள்: $ 80,600
லத்தீன் அமெரிக்கர்கள்: $ 105,600
சராசரி: $ 119,600
வெள்ளையர்கள்: $ 122,980
ஆசிய அமெரிக்கர்கள்: $ 199,300

'க்ரீன் கார்ட்' என்னும் படத்தில் ஒரு வசனம் வரும்.
'அது ஏன், இவர்களை மட்டும் 'ஜெர்மானிய அமெரிக்கன், இட்டாலிய அமெரிக்கன்', என்று அழைக்க மாட்டேன் என்கிறாய்?'

படம் மறந்து விடக்கூடிய ஒன்று. ஆனால், இது போன்ற நச் வசனங்கள் ஒரு சில மனதில் தங்கிப் போனது.

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு