செவ்வாய், ஜனவரி 06, 2004

கடந்த வருடத்தில்... (புலம்பல் - 1)

மரத்தடியில் ஒன்றைத் தேடப் போகையில் என்னுடைய பழைய மடல்களைக் கிண்ட கொஞ்சம் நேரம் கிடைத்தது. கடந்த ஒரு வருடத்தில் சினிமாவை குறித்தே அதிக அளவில் எழுதியுள்ளேன். திரைப்படம் அது சார்ந்த பாடல்களைத் தவிர வேறு எதற்கும் பதிலும் ஒழுங்காகத் தருவதில்லை. பரவாயில்லை... ஒன்றிலாவது ஏதோ கொஞ்சம் கிறுக்க முடிகிறதே!

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு