ஞாயிறு, ஜனவரி 04, 2004

பெயரிலிகளுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம்

காசியின் இன்றைய நியூக்ளியஸ் வலைப்பதிவில்
'யாரோ'க்களின் இணைய முகவரியை கண்டுபிடிக்கும் வழிகளை சொல்கிறார்.
ஹெரால்ட் ட்ரிப்யூனின் வலைப்பக்கங்களுக்கு
சென்றால் நமது கணினிக்களை நச்சரிக்கும் கிருமிகளையும்,
நாம் செல்லும் அல்லது தடுக்கி விழுந்து விடும் வலைப்பக்கங்களில்
இருந்து தற்காத்துக் கொள்ளும் வழிகளையும் அறியலாம்.

அரேபியாவில் இருந்து கொண்டு அமெரிக்கா என்றும், வேவு
பார்க்கும் ஓற்று நிரலிகளையும், இன்ன பிற ஜந்துக்களையும்
நம் வலை மேய்தலில் இருந்து காக்க உதவுகிறார்கள். அந்தரங்கம்
புனிதமானது!?

சத்தியமாய் நான் பெயரிலியோ, முதுகெலும்பிலனாரோ அல்ல!

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு