ஞாயிறு, ஜனவரி 11, 2004

தாசில்தார் அனுபவங்கள்

அமுதசுரபி - தமிழ் சிஃபி: "தாசில்தார் என்ற வார்த்தையைக் கேள்விப்படாதவர் மிகமிகக் குறைவாகத்தான் இருக்க முடியும். பிறந்தாலும் வாழந்தாலும் வீழ்ந்தாலும் இறந்தாலும் ஏதாவது ஒரு வகையில் தாசில்தாரிடம் சென்றாக வேண்டிய அவசியம் பெரும்பாலோருக்கு வந்தே தீரும். ஒன்றுமே இல்லாதவனிýருந்து இல்லாதது எதுவுமே இல்லை என்ற நிலையில் உள்ளவன் வரை எப்போதாவது ஒரு முறையாவது தாசில்தாரைச் சந்தித்தாக வேண்டிய கட்டாயம் நிர்பந்தம் வரும்.

தாசில்தார் என்றதுமே அவரது அதிகாரம் நினைவுக்கு வரும். கூடவே தங்கள் அலைச்சல் நினைவுக்கு வரும். எரிச்சலும் வரும். இருந்தாலும் சமூகத்தில் தாசில்தார் எண்பவர் ஒரு தவிர்க்க முடியாத சக்தி இன்று வரை.

தாசில்தார் என்பது அரபி வார்த்தை.தமிழில் வட்ட ஆட்சியர் அல்லது வட்டாட்சியர். "

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு