வெள்ளி, மார்ச் 26, 2004

ஆய்த எழுத்து - யாக்கைத் திரி (ஃபனா)

ஏ.ஆர்.:

ஃபனா?


ஆண்:

யாக்கைத் திரி -- காதல் சுடர்


ஏ.ஆர்.:

அன்பே


ஆண்:

ஜீவன் நதி -- காதல் கடல்


ஏ.ஆர்.:

நெஞ்சே


ஏ.ஆர்.:

பிறவி பிழை -- காதல் திருத்தம்
நெஞ்சே

இருதயம் கல் -- காதல் சிற்பம்
அன்பே


ஆண்:

யாக்கைத் திரி -- காதல் சுடர்


ஏ.ஆர்.:

ஃபனா?


குழு:

தொடுவோம், தொடர்வோம், படர்வோம், மறவோம், துறவோம்
தொடுவோம், தொடர்வோம், படர்வோம், மறவோம், இறவோம்பெண்:

ஜென்மம் விதை -- காதல் பழம்
லோகம் த்வைதம் -- காதல் அத்வைதம்
சர்வம் சூன்யம் -- காதல் பிண்டம்
மானுடம் மாயம் -- காதல் அமரம்

உலகத்தின் காதல் எல்லாம் ஒன்றே அது
உள்ளங்கள் மாறி மாறிப் பயணம் போகும்


ஆண்:

யாக்கைத் திரி -- காதல் சுடர்


ஏ.ஆர்.:

அன்பே


ஆண்:

ஜீவன் நதி -- காதல் கடல்


ஏ.ஆர்.:

நெஞ்சே


ஏ.ஆர்.:

பிறவி பிழை -- காதல் திருத்தம்
நெஞ்சே

இருதயம் கல் -- காதல் சிற்பம்
அன்பே


ஆண்:

யாக்கைத் திரி -- காதல் சுடர்


ஏ.ஆர்.:

ஃபனா?


குழு:

தொடுவோம், தொடர்வோம், படர்வோம், மறவோம், இறவோம் (முன்று முறை)


ஏ.ஆர்.:

மப மப சரிகமபதநிச.... ஆ?நன்றி: வாலி
ரசித்தவர்: உயிர் எழுத்து மடலாடற் குழு

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு