திங்கள், மார்ச் 15, 2004

திருட்டு ஆய்த எழுத்து

தயவு செய்து ஒலிப்பேழையோ, வட்டோ வாங்கி விடவும். அது வரையில் பாடல்களைக் கேட்பதற்கு:

ஃபனா
குட் பை நண்பா
ஜனகனமண
நெஞ்சம் எல்லாம் காதல்
சண்டைக் கோழி
டோல் டோல்

நன்றி: டீகட

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு