செவ்வாய், ஜூன் 22, 2004

விருப்பப் பட்டியல் (2)

தமிழோவியம்:


  1. default='blank' போடாமல் இருக்க வேண்டும்.
  2. மரத்தடி.காம் போல் எழுத்தாளர் பட்டியலிட்டு, ஒருவரின் அனைத்து படைப்புகளையும் எளிதில் படிக்கும் வசதி வேண்டும்.
  3. தொடர்கள் முதல் புதுக்கவிதைகள் வரை பொறுத்தமான ஓவியங்கள், படங்கள் போட வேண்டும்.
  4. 'வேர்கள்' தொடர வேண்டும்.
  5. வாரம் ஒரு குறுக்கெழுத்துப் போட்டி வேண்டும்.
  6. இன்னும் நிறைய படைப்பாளிகளின் வாராந்தர column அறிமுகம் செய்யவேண்டும்.
  7. தமிழில் வெளிவந்த மற்றும் வெளிவரும் தரமான வேறு புத்தகங்களையும் அடிக்கடி ஈ-புத்தகங்களாக கொடுக்க வேண்டும்.
  8. கோப்புகள் well-organizedஆக, எளிதில் தேடி கண்டுபிடிக்கக் கூடியதாக இருக்க வேண்டும்.
  9. வாரம் ஒருமுறை புதுப்பித்தல் தவிர, அன்றாட முக்கிய நிகழ்வுகளை குறித்து தராசு எழுத வேண்டும்.
  10. இசை உலா வேலை செய்ய வேண்டும்.

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு