செவ்வாய், ஜூன் 28, 2005

எ.பி.சி.எ.பி.சி. - எனக்குப் பிடித்த சித்திரம்
(அல்லது)
எனக்குப் பிடித்த Caர்டூன்
(அல்லது)
எடுத்து(ப் போட முடியாத அளவு) பிசி
(அல்லது)
எங்கிருந்தோ B.C.

2 கருத்துகள்:

+

அப்படியே போன பதிவுக்கு '-' போட்டவரும் (ஏனென்று) சொன்னால் தன்யனாவேன் :-D)

கருத்துரையிடுக

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு