செவ்வாய், ஆகஸ்ட் 16, 2005

ரிசர்வ் செய்யப்படுகிறது

THE POWER OF DELIGHT :: A Lifetime in Literature: Essays 1962-2002. By John Bayley. Selected by Leo Carey. 677 pp

The Geography of Thought :: : How Asian and Westerners Think Differently... and Why By Richard E. Nisbett

Runaway :: By ALICE MUNRO

SEEING IN THE DARK :: How Backyard Stargazers Are Probing Deep Space and Guarding Earth From Interplanetary Peril By Timothy Ferris

THE CORRECTIONS :: By Jonathan Franzen

HATESHIP, FRIENDSHIP, COURTSHIP, LOVESHIP, MARRIAGE Stories. By Alice Munro

GENOME :: The Autobiography of a Species in 23 Chapters. By Matt Ridley

THE FEELING OF WHAT HAPPENS :: Body and Emotion in the Making of Consciousness By Antonio R. Damasio

BIRDS OF AMERICA Stories. By Lorrie Moore

THE SONG OF THE DODO :: Island Biogeography in an Age of Extinctions. By David Quammen

இந்த புத்தகங்களை படிப்பதற்கு (குறைந்தபட்சம் புரட்டுவதற்காகவாவது) நூலகத்தில் முன்பதிவு செய்து வைத்துக் கொண்டேன். அனைத்தும் சுவாரசியமானதாக இருக்கும் என்று தோன்றுகிறது.


| | |

1 கருத்துகள்:

Why are you blogging this in E-Tamil? This belongs in your english blogs.

கருத்துரையிடுக

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு