வியாழன், செப்டம்பர் 21, 2006

Social Class Identity

இந்தப் படம் எந்த வித்தியாசங்கள்், எவ்வித பாகுபாடுகள், எத்தகைய ஏற்றத்தாழ்வுகளுக்கு எல்லாம் பொருத்தமாக இருக்கும்?

Secret Asian Man © 2006 Tak Toyoshima

நன்றி: Secret Asian Man - Tak ToyoshimaSocial Class :: சமூகப் பிரிவு:
 • வேலை

 • படிப்பு

 • வருமானம்

 • பழக்கவழக்கம்

 • செல்வம்

 • பதவி

 • சொத்து

 • செல்வாக்கு

 • மொழி

 • இனம்

 • ஆண்/பெண் பால்வகை

 • பால் விருப்பத் தேர்வு

 • அந்தஸ்து
| |

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு