வெள்ளி, டிசம்பர் 12, 2003

பெரும்பொழுது

1 இளவேனில் சித்திரை, வைகாசி
2 முதுவேனில் ஆனி, ஆடி
3 கார் ஆவணி, புரட்டாதி
4 குளிர் ஐப்பசி, கார்த்திகை
5 முன்பனி மார்கழி, தை
6 பின்பனி மாசி, பங்குனி


சிறுபொழுது

1 காலை காலை 6 மணி - 10 மணி வரை
2 நண்பகல் காலை 10 மணி - பிற்பகல் 2 மணி வரை
3 எற்பாடு பிற்பகல் 2 மணி - மாலை 6 வரை
4 மாலை மாலை 6 மணி - முன் இரவு 10 மணி வரை
5 யாமம் இரவு 10 மணி - பின் இரவு 2 மணி வரை
6 வைகறை விடியற்காலம் 2 மணி - பின் இரவு

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு