வியாழன், டிசம்பர் 04, 2003

மீண்டும் வணக்கம், நமஸ்தே சொல்லி, 'உ', 786 எல்லாம் போட்டு ஆரம்பிக்கிறேன்.

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு