சனி, டிசம்பர் 20, 2003

இணையக் குழுக்களில் வாதம் நடத்துவது எப்படி?

The Opinion Exchange - Be Opinionated! - Online Opinion Polls / Opinion Articles: அடிதடி சண்டை பார்த்திருப்பீர்கள்; அரட்டை அரங்கத்தில் பேச விரும்பியிருப்பீர்; இல்லை. பேசுபவரை சென்னையில் தண்ணீருக்காக அலையவிட விரும்பியிருப்போம். இடது சாரி, வலது சாரி அரசியல் முதல் அனைத்து விஷயங்களையும் விவாதிக்க, கருத்து கணிப்பு நடத்த, உலக கருத்துகளைப் பார்க்க, பல வித எண்ணங்களைப் படிக்க ஒரு அரட்டை திண்ணை தளம்.

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு