சனி, டிசம்பர் 20, 2003

விளம்பரங்களுக்கு ஒரு சென்சார்

BBC NEWS | UK | Magazine | Adland faces up to self-control: சாப்பிடும்போது விஜய் ஆதிராஜ் ஹார்பிக்குடன் நுழைவார். ஜாலியான ஹோலி பண்டிகை ஆட்டங்களில் ஆடாதவரை பார்த்து நமுட்டாக சிரிப்பார்கள். சிங்கம் போல ஸ்ட்ரெங்த் எனக்கு டூப் விடுவார்கள். பரங்கியருகு சென்சார் தேவை. நமக்கும் ஒருவிதமான கட்டுப்பாட்டு கழகம் வேண்டும்?!

Benetton advert
Controversial ads risk offending, but can grab the headlines


0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு