ஞாயிறு, டிசம்பர் 21, 2003

ஓரினக் கல்யாணங்கள்

Strong Support Is Found for Ban on Gay Marriage: அவர்களின் விருப்பமும் நியாயம்தானே? எங்கள் ஊரில் கொடுத்த சரித்திரப் புகழ்மிக்க தீர்ப்பை குறித்தும், அமெரிக்க ஜனாதிபதியாகத் துடிக்கும் டீனின் கருத்துக்களை விலாவாரியாக பதிக்கவும் விருப்பம். அதுவரை சில சுட்டிகள்.

Gay Marriage (c) NY Times


0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு