திங்கள், டிசம்பர் 22, 2003

பெண்களின் திரை சித்தரிப்பு முன்னேறியிருக்கிறதா?

rediff.com: The Year That Was -- A slide show:
Bollywood Year in Review
மாறவில்லை என்றே தோன்றுகிறது. 'சல்தே... சல்தே' போன்ற அச்சு வார்ப்பு, சாக்லேட் ப்ரீதியின் இளம்பெண் நடிப்பு, பண மிதப்பில் தேவதாஸ் என்று நான் பார்த்த பல படங்களில் ஸ்டீரியோடைப்களே கிடைத்தது.

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு