புதன், டிசம்பர் 24, 2003

லீனக்சுக்கு ஆபத்து வருமா?

Year in review: Linux under attack | CNET News.com: சிநெட்டின் 2003-க்கான தொகுப்பு திறந்த ஆணைமூலங்களின் அலசலோடு தொடங்கியுள்ளது. ஆரகிள், திருட்டு இசை, கம்பியில்லா இணைப்பு, இயக்குதளங்கள் என வரும் நாட்களில் தொழில் நுட்பங்களின் அனைத்துத் துறையிலும் போன வருடம் என்ன நடந்தது என்று பருந்துப் பார்வையில் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு