வியாழன், ஜனவரி 22, 2004

கதை விட வாங்க - 3

கதைகள் எழுதுவது பற்றி சாண்டில்யன் எழுதியிருந்ததை
அகத்தியரில் பெயர்த்தெழுதிப் டாக்டர் ஜேபி போட்டிருந்தார்.

அவற்றை பார்க்க -->
1 - 19176
2 - 19184
3 - 19185
4 - 19186
5 - 19188

சில மாற்று கருத்துகள்

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு