ஞாயிறு, ஜனவரி 18, 2004

பார்த்த ஞாபகம் இல்லையோ?
ஹாலிவுட்டில் ம.கோரா.வைக் கவர்ந்த நட்சத்திரங்கள்:
எரால் ஃப்ளின் (மேலுள்ள படத்தில் காணப்படுபவர்) மற்றும் டக்ளசஸ் ஃபேர்பாங்க்ஸ்.


நன்றி: டீகட

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு