புதன், ஜனவரி 21, 2004

மாலன் - இந்தியா: உலகிலேயே இளமையான தேசம்

SAMACHAR Tamil -- The Bookmark for the Global Indian: "வாழ்க்கையைப் பொறுத்தவரை இளைஞர்களது அணுகுமுறை பிரமிக்கத்தக்கது. விரும்புவது, கிடைப்பது அதாவது desirable, available என்று எல்லாவற்றிலும் இரண்டு நிலைகள் வைத்திருக்கிறார்கள். படிப்பு, வேலை, சம்பளம், வ¦டு, கணவன் அல்லது மனைவி இவை எல்லாவற்றிலும் இந்த இரண்டு நிலைகள் உண்டு. விரும்புவது கிடைக்கவில்லை என்றால் கிடைப்பதை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். விரும்பியது கிடைக்கவில்லை என்றால் மனமுடைந்து போவதில்லை. ஏக்கம் கொள்வதில்லை. அடுத்தது என்ன, what next? என்று மேலே மேலே நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். சென்ற தலைமுறைக்கு நாற்பது வயதுக்கு மேல் அனுபவத்தின் காரணமாக ஏற்பட்ட முதிர்ச்சியை இந்தத் தலைமுறையிடம் இருபத்தி ஐந்து வயதில் பார்க்க முடிகிறது.

இந்த மனோபாவத்தையும், நம்பிக்கைகளையும், அணுகுமுறைகளையும் ஆக்கபூர்வமாகப் பயன்படுத்தலாம். அல்லது எதிர்மறையாகவும் திருப்பிவிடலாம். இறைநம்பிக்கையைப் பயன்படுத்தி ஒழுக்கத்தை வளர்க்கலாம் அல்லது மதவாதத்தை வலுப்படுத்தலாம். தொழில்நுட்பத்தின் ம¦துள்ள நம்பிக்கையைக் கொண்டு கற்பனையை வளப்படுத்தி புதிய புதிய பொருட்களை உருவாக்கும் சூழலை ஏற்படுத்தலாம். அல்லது மனிதர்களை இயந்திரமாக செய்துவிடலாம். கிடைப்பதை ஏற்பது என்ற அணுகுமுறையைக் கொண்டு உணர்ச்சிவசப்படாத ஒரு சமூக ஒழுங்கைக் கொண்டு வரலாம். அல்லது கனவுகள் அற்ற வறட்டு சமுதாயத்தை ஏற்படுத்தலாம்."

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு