புதன், ஜனவரி 21, 2004

பொய் மாளிகை

அசோகமித்திரன்: "குறையன்றுமில்லை என்ற பாடல் எழுதினவரல்லவா? இன்று வண்டிக் குறைகள் எல்லார் மீதும் யார்தான் சொல்லாமல் இருக்கிறார்கள்?"

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு