செவ்வாய், ஜனவரி 13, 2004

அகராதிகள்

அடோபி அகராதி - 1: தூய தமிழ்ப் பதங்கள்

அடோபி அகராதி - 1 (மாற்றுப் பதி): தூய தமிழ்ப் பதங்கள்

அடோபி அகராதி - 2: எளிமையான அன்றாட வார்த்தைகள்

அடோபி அகராதி - 2 (மாற்றுப் பதி): எளிமையான அன்றாட வார்த்தைகள்

சுஜாதாவின் கலைச்சொற்கள்

சுஜாதாவின் கலைச்சொற்கள் (மாற்றுப் பதி)

தமிழ் இணையப் பல்கலை.: கலைச்சொற்கள்

தமிழ் இணையப் பல்கலை. (மாற்றுப் பதி): கலைச்சொற்கள்

இணையத்தில் எடுத்தது - 1: ஆங்காங்கே கண்டதில் பிடித்தது

இணையத்தில் எடுத்தது - 1 (மாற்றுப் பதி): ஆங்காங்கே கண்டதில் பிடித்தது

திரு. ஞானவெட்டியான் கொடுத்தது - 1: திரு. இராம.கியின் சொல்லாக்கங்கள்

திரு. ஞானவெட்டியான் கொடுத்தது - 1 (மாற்றுப் பதி): திரு. இராம.கியின் சொல்லாக்கங்கள்

தூய தமிழ் மற்றும் இன்ன பிற: திரு. இராம.கி., திரு. ஞானவெட்டியான், திரு. ஆசாத் மற்றும் பலரின் மடல்களின் தொகுப்பு.

தூய தமிழ் மற்றும் இன்ன பிற (மாற்றுப் பதி): திரு. இராம.கி., திரு. ஞானவெட்டியான், திரு. ஆசாத் மற்றும் பலரின் மடல்களின் தொகுப்பு.

நன்றி: தமிழ் உலகம்

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு