திங்கள், ஜனவரி 26, 2004

தமிழ் இலக்கணம்

தமிழ் இலக்கணம் மீண்டும் நினைவுபடுத்திக் கொள்ள விரும்புவர்களுக்கு,

சந்தவசந்தம்
என்னும் பக்கத்துக்கு சென்று ilakkaNa nEsan_1.txt மற்றும்
ilakkaNa nEsan_2.txt என்னும் கோப்புகளை பார்வையிடலாம்.
(வாழ்த்துக்கள் ஏன் சரியில்லை என்றும் விளக்குகிறது ஒரு கட்டுரை).

--------------------------------------------------

இலக்கணக் கட்டுரைகளை, இணையத் தொடர்பு வசதி இல்லாதவர்க்காக, மின்னஞ்சல்
மூலமாக ..இலந்தையார் ஆலோசனைப்படி... இதுவரை இட்டுவந்தேன். முக்கியமான
கட்டுரைகள் பல வந்துவிட்டன.அதனால் தொடர் நிறைவேறுகிறது. இனிமேல் , தமி
ழண்ணல், நன்னன் மற்றோரின் கட்டுரைகளையும், தொடர்புள்ள மற்ற கட்டுரைகளையும்
படிக்க விரும்புவோர் கீழ்க்கண்ட தளங்களில் பார்க்கலாம்.

1) தமிழ் அறிவோம் தொகுப்பு--1 ( Dec 1998- March 2000)

2) தமிழ் அறிவோம் தொகுப்பு --2 (98- Dec 2000)

3)தமிழ் அறிவோம் தொகுப்பு --3 ( 2000--Aug 2001)

4) சொல் புதிது

5)மொழி பற்றிய மற்ற கட்டுரைகள்

6)மொழிவரலாறு

*******

நன்றி: சந்தவசந்தம்/ திரு. பசுபதி

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு