வெள்ளி, பிப்ரவரி 13, 2004

ஜே. கிருஷ்ணமூர்த்தி (தமிழாக்கம்: பி.கே. சிவகுமார்)

இதயத்தின் எளிமை (Simplicity of the heart)
நற்பண்பு (Virtue)
அனுபவித்தல் (Experiencing)
அரசியல்
கௌரவம் (Respectability)
சடங்குகளும் மாற்றமும் (Ceremonies and conversion)
பணக்காரரும் ஏழையும்
அறிவு (Knowledge)
தனித்திருத்தலும் தனிமைப்படுத்தப்படுதலும் (Aloneness and Isolation)
எண்ணமும் அன்பும்
வம்பு பேச்சும் கவலையும்
பிடிவாதமும் ஆவேசமும் நிறைந்த பித்து (obsession)
அடையாளம் காண்கிற தற்காப்பு
உரிமை கொண்டாடுகிற ஆளுமை
பொறாமை
தூண்டப்படாததும் தன்னிச்சையுமான இயல்பு
தன்னகங்காரத்தின் மூன்று பக்தர்கள்
சீடனும் குருவும்

நன்றி: திண்ணை.காம்

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு