வெள்ளி, பிப்ரவரி 13, 2004

Cartoon Strip (c) John Klossner
அவன்: கடிதங்களில் எப்படி பிறரை அழைப்பது என்று தெரியவில்லை...
அவன்: முன்பின் தெரியாத ஒருவனை 'அன்பிற்கினிய' என்பது அன்னியமாக இருக்கு. 'ஹலோ' என்றால் பக்கத்து வீட்டுப் பையனை சொல்வது போலிருக்கு...
அவன்: எல்லா சந்தர்ப்பத்திற்கும் பொறுத்தமான பாந்தமான ஒரு அடைமொழி விளிப்பு எனக்குத் தேவை!
கடிதத்தில்: 'அனைவரின் கவனத்திற்கும்...'

பிகேஎஸ் மொழிபெயர்த்திருக்கிறாரே என்று பார்த்துவிட்டு செய்த முயற்சி

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு