வெள்ளி, பிப்ரவரி 20, 2004

தமிழில் எழுதலாம் வாருங்கள்! - காசி

வலையில் பரப்பலாம் வாருங்கள்: "புலம் பெயர்ந்து வாழும் தமிழர்களுக்கு இணையம் ஒரு இன்றியமையாத பிணைப்பை தங்கள் தாய்ச் சமூகத்துடன் ஏற்படுத்திக் கொடுத்திருக்கிறது. வாசிக்க நேரம் போதவில்லை என்று சொல்லும் அளவுக்கு இன்று இணையத்தில் தமிழ்த் தளங்கள் வளர்ந்து வருகின்றன."

சுவாரசியமான கேள்விகளுக்கு விடையளிப்பதாக வாக்கு கொடுத்து காசி ஆரம்பித்திருக்கிறார்.

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு