திங்கள், மார்ச் 08, 2004

செய்திகளிலும் வலைப்பதிவுகளிலும் மகாமக முழுக்கு

என்னுடைய ஷார்ப்ரீடர் ஆர் எஸ் எஸ் செய்தியோடை பட்டியலை வலையேற்றி உள்ளேன். குமரகுரு கொடுத்த தமிழ் வலைப்பக்கங்கள் பட்டியலையும் ஸ்லேட்டின் opml கோப்பையும் இணைத்து இன்னும் கொஞ்சம் ஹிந்து ஸ்டேட்ஸ்மான் தேடிப்பிடித்து குருவியாய் சேர்த்த பட்டியல். இவ்வளவு செய்திகளும் படித்தால் வேலையும் பார்க்க இயலாது; சொந்த வலைப் பதிவும் செய்ய முடியாது; உருப்படியாக கிரகிக்கவும் முடியாது போல் மலைப்பாக இருக்கிறது. எனவே, எல்லாவற்றையும் கீழிறக்கி சேர்த்துக் கொள்வதற்குமுன் ஒரு முறைக்கு இரண்டு முறை யோசித்துவிட்டு இணைத்துக் கொள்ளுங்கள்!

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு