புதன், மார்ச் 24, 2004

நான் யார்?

கண்ணன் தன்னை அறிந்து கொள்ள வைக்கும் கேள்வி-பதில் பக்கங்களை சொல்லியிருந்தார். நானும் போய் பதில் கொடுத்து பார்த்தேன்; அதன் முடிவுகள்:


Economic Left/Right: 2.12
Social Libertarian/Authoritarian: 0.56

நான் மற்ற பெருந்தலைகளுடன் ஒப்பிட்டால் எங்குள்ளேன் என்றும் பாருங்கள்:

(Politicians)


ஊடகங்கள் என்னை எப்படி மாற்றியிருக்கின்றன என்று சுய பரிசோதனை செய்து பார்த்தால் :((

1 கருத்துகள்:

how would you represent a free thinker by this graph?..............

கருத்துரையிடுக

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு