ஞாயிறு, மார்ச் 14, 2004

தெரிந்தது மட்டும் vs. கற்றதும் பெற்றதும்


Non Sequitur


பிகு: தலைப்புக்கும் படத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று எல்லாம் யோசித்து வழுக்கையாக வேண்டாம்.

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு