செவ்வாய், ஏப்ரல் 20, 2004

நீங்கள் நார்ஸிஸவாதியா?

Beliefnet.com - Are You a Narcissist?:

"0 - 40 : Selfless spirit. You don't think much of yourself--literally--and it's probably helped you get along with people and reduce the anxiety in your life.

41 - 80 : Occasional narcissist. You occasionally think too highly of yourself; catch yourself whenever it seems like the world revolves around you.

81 - 120 : Ego-maniac. You're prone to delusions of grandeur that may hurt your relationships. Get over yourself!"

என்னுடைய ஸ்கோர் தெரியவேண்டும் என்று பிரியப் படுபவர்களுக்கு, 45-தான் எடுக்க முடிந்தது. எல்லாருமே நார்சிஸ்ட் என்று சிலரும் இந்த நோயைக் கண்டுபிடிப்பது எப்படி என்று நண்பர்களைப் பழிக்கும் ஒருவனின் கதையை சொல்லியும் கலைஞர்களுடனான ஈராயிரம் வருடத் தொடர்பையும் விளக்குகிறார்கள்.

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு