வெள்ளி, ஏப்ரல் 30, 2004

யாஹு க்ரூப்ஸ்

சில தமிழ் சார்ந்த யாஹு குழுமங்களும் அவற்றில் இருக்கும் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கைகளும்:

ஆதி மரத்தடி - 72
அகண்ட பாரதம் - 276
அகத்தியர் - 516
தினம் ஒரு கவிதை - 1800
எறும்புகள் - 29
ஈ-சுவடி - 272
ஈ-உதவி - 178
பெட்னா - Federation of Tamil Sangams of North America - 1646
க்ளோபல் தமிழ் - 1262
இந்திய மரபுகள் - 518
கலைச்சொல் - புதிய சொல்லாக்கம் - 81
கலைவாணி - 239
மரபிலக்கியம் - 42
மரத்தடி - 379
மெய்கண்டார் - 243
மதுரை திட்டம் - 309
பொன்னியின் செல்வன் - 405
பொ.செ.-வரலாறு - 86
புத்தகப்புழு - 60
ராயர் காபி க்ளப் - 255
ஆர்.கே.கே - கோப்புகள் - 218
சந்தவசந்தம் - 75
தமிழில் அறிவியல் - 36
தமிழ்ல் தொழிற்நுட்பம் - 21
தமிழ்-உலகம் - 541
தமிழ்-ஆராய்ச்சி - 2038
தமிழ்ப் பாடல்கள் - 4822
தமிழ் வலைப்பதிவாளர்கள் (ஆங்கிலம்) - 34
தமிழ் வலைப்பதிவாளர்கள் - 95
தமிழ் லீனக்ஸ் - 427
பாடல் வரிகள் - 1103
சிறுகதை விவாதகளம் - 57
தினம் ஒரு திரைப்பாடல் - 142
தமிழக மீனவர்கள் - 6
தமிழா! உலாவி - 90
'தென்றல்' - அமெரிக்காவில் வெளிவரும் மாத இதழ் - 1273
துளிப்பா - 106
உண்மை - 25
உயிரெழுத்து - 140
வாலி - தமிழ்ப்பாடல் வரிகள் - 582
'ழ' கணினி - தமிழ் பிசி திட்டம் - 69

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு