புதன், செப்டம்பர் 22, 2004

ஆறு வித்தியாசம்

ஒலி-ஓளி ஆறு வித்தியாசம்: உன்னிப்பாக கவனிக்கவும். இடது பக்கத்தில் உள்ள புகைப்டத்துக்கும், வலப்பக்கம் உள்ள படத்துக்கும் மூன்று வித்தியாசங்கள் இருக்கிறது. பிண்ணனியில் வரும் இசையில் கூட மூன்று சிம்பொனிகளைக் காணலாம் என்கிறார்கள்.

எத்தனை நிமிடத்தில் கண்டுபிடித்தீர்கள்? என்ன வித்தியாசங்கள்?

குமுதம் மாதிரி இந்த மல்டிமீடியா புதிரை சொன்னவர்: Muse Log: Not for the weak hearted (I warn u)

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு