வியாழன், அக்டோபர் 14, 2004

நவராத்திரி நினைவு

Ganesh Chandra (Tamiloviam) Veettu Golu

சுண்டல்
1. பயத்தம்பருப்பு சுண்டல்
2. மொச்சை சுண்டல்
3. பட்டாணி சுண்டல்
4. கொண்டைக்கடலை (Lobia) சுண்டல் (சரஸ்வதி பூஜை)
5. (காராமணி) பயறு சுண்டல்
6. கொண்டைக்கடலை (சென்னா) சுண்டல்
7. எள் சுண்டல் (சனி)
8. புட்டு
9. வேர்க்கடலை

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு