செவ்வாய், நவம்பர் 23, 2004

சுட்டித்தமிழ்

அருண் அறிமுகப்படுத்திய ஜனாவிற்கு 'பிஞ்சு படைப்பாளி' ('Creative Child') என்னும் தேசிய விருது கிடைத்திருப்பதாக கணேஷ் சந்திரா சொன்னார். டிசம்பர் மூன்றாம் தேதி கலாம் கையால் விருதைப் பெறுகிறார்.

ரியல் சாதனையாளர். இறைவன் அருளால் ஆசைப்பட்டது அனைத்தும் கிட்ட வேண்டுகிறேன்; வாழ்த்துகிறேன்.

Jana - Thanks: Azhagi.com

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு