சனி, டிசம்பர் 04, 2004

அன்பாதவன்

என் நிறத்தைப் பார்த்த மாத்திரத்தில்
அசூயைக் கொள்கிறாய்
சாதியை வெளிச் சொல்லாமல்
கருப்பு எனக் கேலி பேசுகிறாய்
மூச்சுக் காற்றின் தீட்டும் படாமல்
இருக்கிறாய் கவனமாய் நகர்ந்து
என் நிழலையும்
அருவருப்போடு பார்க்கிற
உனக்கு நான் சொல்ல விரும்புவது
இதுதான்
முகம் கைகால் முதுகென
புறப்பாகங்களைக் கொண்டு
எடை போடாதே என் நிறத்தை
நீண்டு விரைத்த என் குறியைப் பார்
ஒருமுறை பார்த்தால்
மாறக்கூடும் உன் முடிவுகள்
குறியின் முனையைப் பிதுக்கத் தெரியும்
உனக்குப் பிடித்த சிவப்பழகு
காலங்காலமாய்
சாதிப் பெருமை பீற்றுமுன்
நாவால் வருடிப் பார்
பொங்குமெனது ரவுத்திரம்
வெண்மையாய்

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு