திங்கள், டிசம்பர் 27, 2004

மின்மடலில் வந்தவை

  • Oxfam: தவணை அட்டை மூலமாக நன்கொடை வழங்குவதற்கு ஏற்ற தளம். இலங்கை, தெற்காசியாவில் பாதிக்கப்பட்டோருக்கு நேரடியாகப் போய் சேரும். அமெரிக்கா, இங்கிலாந்தில் வசிப்பவர்களுக்கு வருமான வரிவிலக்கும் கிடைக்கும்.

  • குப்பை கூளங்களைக் கூட பயனுள்ள பொருட்களாக ஆக்கி விற்கும் தளம். பழைய வட்டுகள், காலியான வெண்குழல் பெட்டிகள், மென்தட்டுகள், கிராமஃபோன், என்று எல்லாவற்றின் செட்டப்பையும் கெடப்பையும் மாற்றியிருக்கிறார்.

  • VPN மூலமாக வீட்டில் இருந்து வேலை பார்ப்பவர்கள் எல்லோரும் கையில் ஒரு பேஜர் போன்ற கருவியின் மூலம் ஆறு இலக்க எண்ணை வைத்துக் கொண்டிருப்போம். இப்பொழுது வங்கிகள் போன்ற நிதி நிறுவனங்களும் தங்களின் வாடிக்கையாள்ர்களுக்கு இதே பாதுகாப்பு முறையைக் கொடுக்க ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். ஐரோப்பாவிலும் ஆஸ்திரேலியாவிலும் ஏற்கனவே இவை அறிமுகமாகி இருந்தாலும், அமெரிக்காவில் ஈ*ட்ரேட் (E*Trade) அடுத்த வருடம் முதல் இந்த வசதியைக் கொடுக்கிறது. தானியங்கி வங்கிகளிலிருந்து பணம் எடுக்கும்போது வேவு பார்ப்பது, கடவுச்சொல்லை கண்டுபிடுத்துத் திருடுவது போன்ற கள்ளர்களிடமிருந்து தற்காத்துக் கொள்ள நல்ல வழிமுறை.

  • 0 கருத்துகள்:

    புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு