புதன், மார்ச் 16, 2005

அமெரிக்காவில் நாடகம்

ஸ்டேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் - காத்தாடி ராமமூர்த்தியின் ஆனந்தம் பரமானந்தம்
ஏப்ரல் 23 - நியு ஜெர்ஸிஏப்ரல் 9 - நியு யார்க்

3 கருத்துகள்:

விட்டுப் போனது:

Tickets : $10 / $15* / $20**
*3 Tickets for $40 / **3 Tickets for $50

All the proceeds will go directly to the Tsunami victims at Serudur, Nagapattinam to buy / repair Fishing Nets.

For more info. : stagefriends[at]hotmail[dot]com

(or)

visit http://www.stagefriendsusa.com

Thanks for the Info..
NY pakkam Vareengala??

I want to attend the April 23rd show.

கருத்துரையிடுக

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு