வியாழன், மார்ச் 24, 2005

மூன்று வார்த்தைகள்

ஜராசு :: appusami.com

 • உறுத்தாத புண்ணியம் உயர்வு
 • மனத்தின் மணம் சுத்தம்
 • ஒழுக்கத்திற்கு குரு எதற்கு?
 • ஒரு பருக்கையில் ஞானம்
 • பகுத்தறிவினும் மேல் பசித்தறிவு
 • பக்தியோடு பண வழிபாடு
 • வளரக் கொஞ்சம் பொறுமை
 • கிழித்த தேதி கடவுளுக்கு
 • திறமைக்கு ஊக்கம் பொறாமை
 • தொலையாததற்கு ஏன் தேடல்
 • அழையா உறவு மரணம்
 • எதிலிருந்து எது வருகிறது?
 • ஆராய்ச்சியில் சிறிது ஆண்டவனும்
 • நம்பின வரையில் விஸ்வரூபம்

 • 0 கருத்துகள்:

  புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு