திங்கள், மார்ச் 14, 2005

அன்றும் இன்றும்

இனப்படுகொலைகள்ருவாண்டா 1990-1994டார்ஃபர், சுடான் 2003-
மக்கள் தொகை (கொலைக்குவிப்புக்கு முன்பு) 7.6 million 6 million
இறந்தவர்கள்கிட்டத்தட்ட 800,000 டுட்ஸிகளும் மிதவாத ஹுட்டுகளும்
(ஏப்ரல் - ஜூலை, 1994)
ஏழத்தாழ 350,000 - 400,000
புலம் பெயர்ந்தவர்கள் (தாய்நாட்டுக்குள்) 1.5 மில்லியன் டுட்ஸிக்கள்
(1990-1994)
1.66 million
அகதிகள்உகாண்டாவில் 200,000 டுட்ஸிக்கள்
(1959-1994)
ஸெய்ரில் (Zaire) 2 மில்லியன் ஹுட்டுகள் (ஜுலை 1994)
சாட் (Chad) முகாம்களில் 205,500


நன்றி: The Epoch Times | Real-Life Hotel Rwanda Hero Calls for Action in Darfur

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு