திங்கள், ஏப்ரல் 18, 2005

தமிழில் Data center

மொழிபெயர்ப்பு உபயம் நன்றி: TDIL Data Centreஎனக்குத் தெரிந்த டேடா சென்டர் மொழிபெயர்ப்புகள்:
--> தகவல் மையம்
--> தகவல் நிலையம்
--> விவர மையம்
--> தகவல் தளம்

மொழிபெயர்ப்பு நிரலி கூட கொடுப்பவர்கள் தரும் ஆக்கம்: டேட்டா செண்ட்டர்.

சென்னையின் ஆங்கில பிரேமையின் தாக்கமோ?

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு