ஞாயிறு, மே 15, 2005

தமிழ்த்திணை

TamilThinai.com:

பல்கலைக்கழக ஆய்வு அறிக்கைகளைக் கொண்ட ஆய்விதழ். தமிழாய்வுகள் பகுதி தமிழ் துறை ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு பயனளிக்கும்.
- சுபாஷினி

நூல் அறிமுகம் (பகுதியில் இருந்து...)

அறிவியல் தமிழ் - முனைவர் கு. அண்ணாதுரை
ஒருமை - பன்மை - முனைவர் கி. சேம்பியன்
வடு - முனைவர் பிரியகுமாரன்
க் ச் த் ப் மிகுதலும் மிகாமையும் - முனைவர் கி. சேம்பியன்
இன்றைய தமிழ் நாடகச் சூழல் - முனைவர் கே.ஏ.குணசேகரன்
இந்துத்துவம் எதிர் அரசியல் - முனைவர் த.சேயராமன்
எரிவாய் காவேரி - புலவர் க. முருகேசன்
பாரதி ஓர் இசைக் களஞ்சியம் - முனைவர் இரா. கலைவாணி
சங்கப் பாக்களில் தொல்குடிக் கூறுகள் - இரா. முருகன்
இவர்களோடு நான் - இரா. சுப்பராயலு

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு