புதன், ஜூன் 22, 2005

அச்சன் அலகு

66.3 மில்லியன் - அமெரிக்காவில் அப்பாக்களின் எண்ணிக்கை.

26.5 மில்லியன் - பதினெட்டை எட்டாத குழந்தையை உடையவர்களின் எண்ணிக்கை.

393,000 - துணையின்றி தனியாக குழந்தைகளை வளர்ப்பவர்கள் (1970-இல்)

2.3 மில்லியன் - துணையின்றி தனியாக குழந்தைகளை வளர்ப்பவர்கள் (2003-இல்)

98,000 - வீட்டிலிருந்து கொண்டு (பதினைந்து வயதுக்குள்ளான) குழந்தைகளை கவனித்துக் கொள்ளும் தந்தையர்கள்.

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு