வெள்ளி, ஆகஸ்ட் 12, 2005

மங்கள் பாண்டே - எழுச்சி

அவசரத்திற்கு ஆங்கில விமர்சனம்தான் எழுத முடிந்தது.

மங்கள் பாண்டேவை வெள்ளித் திரையில் பார்க்கலாமா என்று கேட்டால், முயற்சிக்கு மரியாதை கொடுக்க வேண்டும் என்னும் அளவில் 'ஒரு முறை சென்று ரசியுங்கள்' என்று சொல்லலாம்.என்னுடைய ஆங்கில விமர்சனத்தை
இங்கே சென்றால் படிக்கலாம்.

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு