புதன், செப்டம்பர் 28, 2005

ஆயுத மணம்

அமெரிக்காவை அரசியல்ரீதியாக எதிர்க்கும் நாடுகள், வர்த்தகரீதியாக ஆபத்பாந்தவனாக, ஆயுதங்களை ஏற்றுமதி செய்கிறது. இத்தாலி, ஜெர்மனி, கனடா, பிரான்ஸ் போன்ற நாடுகளின் தொடர்ந்த ஆதரவை அமெரிக்கா எதிர்பார்க்கிறது.

US Weapons Foreign Flavor (c) NY Times

நன்றி: அமெரிக்க ஆயுதங்களின் உலகளாவிய மணம் - New York Times

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு