சனி, டிசம்பர் 10, 2005

பதிவு நாள்காட்டி

Mandai Vedikkaathu
இந்த நாள், அந்த நாள், இந்த மாதம், அந்த மாதம் என்று ப்ளாக்-காட்டி ஆக தமிழில் வந்த பதிவுகளைத் தொகுக்கிறார்கள்: தமிழ் பதிவாளர்களின் நாட்பதிவுகள்

ஆங்கிலத்திலும் உண்டு: The daily journal of Indian Bloggers who blogged

உபயோகமான சேவை & நிரலி.
எளிமை + பயன் => சூப்பர்
1 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு