புதன், டிசம்பர் 07, 2005

காப்பி குறள்

அறத்துப்பால் - வழிபாடு


 1. அகர முதல வலைப் பதிவெல்லாம்
  பத்ரி குறிப்பே குரு.

 2. பதிவினால் ஆய போஸ்டென்கொல் வாலெறிவன்
  நற்பதிவில் மறுமொழியார் எனின்.

 3. சுட்டிமிசை காட்டினான் பின்பற்றி போனார்
  வலைமிசை நீடுசுற்று வார்.

 4. சுட்டுதல் சுட்டாமை இலான் பதிவோருக்கு
  யாண்டும் அனானிமஸ் இல.

 5. ப்ராக்ஸி ஐபி இருவினையும் பாரா முகமூடி
  பொருள்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு.

 6. சினிமா அரசியல் சமயம் கருத்து குத்து
  பதிவார் பார்வைபெறு வார்.

 7. மனத்துவப்பானவர் மாண்பு போற்றும் பதிவரின்
  ப்ராண்டுதலை மாற்றல் அரிது

 8. செய்திவாழி buzz தாள்பதிவார்க் கல்லால்
  பிறவாழி விசிட்டர் அரிது.


தொடர்புடைய சுட்டி: Prabhu n Ferrari :: Blog kural | :: Thirukural :: DR.KALAIGNAR URAI ::| |

0 கருத்துகள்:

புதிய இடுகை பழைய இடுகைகள் முகப்பு